JXTC Ethos - шаблон joomla Видео
Помилка
 • XML Parsing Error at 1:89. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character

Передумови виникнення Громадської Ліги Україна-НАТО

Уперше у новітній історії Європи мирним шляхом кардинально змінюється геополітична карта континенту. Це визначається приєднанням країн Центрально-Східної Європи до НАТО і ЄС, які виступають ядром сучасних єврооб’єднавчих процесів.

Громадська Ліга Україна-НАТО стверджує, що національним інтересам України відповідає саме європейський та євроатлантичний вибір, який базується на демократичних засадах верховенства права, свободи слова, ринкової економіки, поваги до прав людини. Тому критерієм успіху соціально-політичних та економічних реформ в Українській державі є їхня відповідність, сумісність і підпорядкованість цим інтеграційним процесам.

Громадська Ліга Україна-НАТО виходить із того, що євроатлантична інтеграція України є ключовим елементом повернення України в сім’ю цивілізованих народів як повноправного і рівного члена європейської спільноти, передумовою її вільного демократичного, економічного та соціального розвитку.

ПРО ГРОМАДСЬКУ ЛІГУ УКРАЇНА-НАТО

Громадське об’єднання “Громадська Ліга Україна-НАТО” є всеукраїнською спілкою громадських організацій, що поділяють євроатлантичні цінності, підтримують курс на набуття Україною повноцінного членства в НАТО та мають намір своєю діяльністю сприяти виконанню Плану дій Україна-НАТО. Ліга є добровільним об’єднанням та формою співпраці громадських організацій України.

Ліга будує свої взаємовідносини з державними органами та установами, які залучені до реалізації євроатлантичного курсу України, на партнерських засадах та принципах взаємодопомоги у досягненні спільних цілей.

Членами Ліги можуть бути громадські організації, які є юридичними особами, поділяють мету та визнають її Cтатут.

Статутними органами Ліги є:

 • Асамблея
 • Координаційна Рада
 • Колегія
 • Ревізійна комісія

Із історії створення...

Громадська ліга "Україна - НАТО" заснована 26 вересня 2003 року і об’єднує представників 48 громадських організацій України.

20 жовтня 2003 року відбулась перша Всеукраїнська Асамблея громадських організацій “Україна – в НАТО: діємо разом ”. Почесним делегатом Асамблеї був Генеральний секретар НАТО Дж. Робертсон.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Як зазначили засновники Ліги в преамбулі Статуту

Ми впевнені, що незалежність та стабільність країни, свобода і добробут її громадян можуть бути досягнуті тільки шляхом розвитку демократії та ринкової економіки; визнаючи, що майбутнє України можливо тільки як частини європейської та євроатлантичної спільноти;

враховуючи внесок Організації Північноатлантичного Договору, яка протягом більше ніж 50 років стоїть на захисті та підтримці принципів демократії, індивідуальної свободи та верховенства права, що визначають спільні цінності в євроатлантичній спільноті;

впевнені, що Україна повинна внести свій внесок у справу оборони та безпеки Європи та євроатлантичної спільноті в її політичних, економічних, військових, та соціальних аспектах, а також в аспектах, пов’язаних із захистом навколишнього середовища;

підтримуючи державну політику України, яка проголошує національну стратегію євроатлантичної інтеграції з метою входження до НАТО; вважаючи, що цілі України приєднатися до НАТО та ЄС можуть бути досягнуті тільки шляхом спільних зусиль уряду та громадянського суспільства, погоджуємось створити Громадську Лігу Україна – НАТО.

ЗАВДАННЯ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ЛІГИ УКРАЇНА-НАТО

Метою діяльності Об’єднання є підтримка зусиль та діяльності членів об’єднання по сприянню євроатлантичній інтеграції України та набуття нею повноцінного членства в НАТО.

Головними завданнями Об’єднання є:

 • популяризація ідей євроатлантичної інтеграції України;
 • сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості щодо діяльності НАТО;
 • сприяння діяльності неурядових організацій України, які діють в сфері співробітництва України з НАТО, обміну досвідом та інформацією між ними;
 • сприяння розвитку співпраці між неурядовими організаціями, державними органами України та НАТО;
 • дослідження та пошук шляхів розв’язання проблем, які постають перед Україною в сфері євроатлантичної інтеграції;
 • всебічне вивчення проблем членства України в НАТО з урахуванням досвіду інших держав;
 • дослідницька та організаційна допомога державним органам влади, які залучені до втілення у життя Плану дій Україна-НАТО;
 • організаційна та практична підтримка заходів, які проводяться в Україні під егідою НАТО;
 • розробка та практична реалізація Громадської стратегії «Україна-НАТО»;
 • сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості щодо діяльності НАТО та діяльності неурядових організацій України, які діють в сфері співробітництва України з НАТО, обміну досвідом та інформацією між ними;
 • сприяння розвитку співпраці між неурядовими організаціями, державними органами України та НАТО;
 • дослідження та пошук шляхів вирішення проблем, які постають перед Україною в сфері євроатлантичної інтеграції;
 • всебічне вивчення проблем набуття Україною членства в НАТО з урахуванням досвіду інших держав;
 • сприяння зміцненню громадянського суспільства;
 • сприяння консолідованому представництву та просуванню громадських інтересів України на міжнародному рівні;
 • дослідницька та організаційна допомога державним органам влади, які залучені до втілення у життя Плану дій Україна-НАТО;
 • організаційна та практична підтримка заходів, які проводяться в Україні під егідою НАТО.

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ЛІГИ УКРАЇНА-НАТО

Ліга прагне акумулювати інтелектуальні, організаційні, технологічні, комунікаційні ресурси, зокрема, в інформаційній, дослідницькій та освітній сферах, сприяє розвитку громадської думки в Україні у напрямку усвідомлення євроатлантичного майбутнього українського суспільства.

З цією метою Об’єднання :

 • проводить конференції, презентації, круглі столи, публічні дискусії, прес-конференції та інші публічні заходи;
 • організує інформаційні кампанії, орієнтовані на підтримку ідеї євроатлантичної інтеграції України;
 • координує та узгоджує проведення заходів членів об’єднання, поширює інформацію про заходи, що проводяться організаціями-засновниками, державними органами України, країнами-членами НАТО та країнами-кандидатами;
 • здійснює поточне інформування громадськості про розвиток співробітництва між Україною і НАТО;
 • організує, у взаємодії з органами державної влади, які розкривають практичну складову партнерства між Україною і НАТО, зокрема, у місця служби українських миротворців;
 • проводить громадську експертизу та громадські слухання;
 • розповсюджує, з використанням можливостей партнерських організацій ,інформацію про Україну в країнах євроатлантичної спільноти;
 • бере участь у здійсненні освітніх програм, інформаційно-ресурсної, фінансової та технічної підтримки наукових та навчальних закладів, науковців та викладачів, слухачів і студентів, спрямованих на розвиток інфраструктури для удосконалення процесу співробітництва України з НАТО;
 • сприяє виготовленню та поширенню друкованих видань ;
 • сприяє створенню аудіо, відео матеріалів, інформаційних програм, що відповідають меті діяльності Об’єднання;
 • бере участь та сприяє практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм у галузі євроатлантичної інтеграції.

ОСТАННІ СТАТТІ