JXTC Ethos - шаблон joomla Видео
Помилка
 • XML Parsing Error at 1:89. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character

КОНЦЕПЦІЯ МЕРЕЖІ створення та функціонування Мережі партнерства Україна-НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільстваЗагальні положення

Дана Концепція створення та функціонування Мережі партнерства Україна-НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства під егідою Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи (далі - Мережа партнерства) розроблена на реалізацію положень Листа про наміри стосовно підтримки Мережі партнерства, підписаного під час Консультацій Україна – НАТО на рівні міністрів оборони 5 жовтня 2006 року у м. Сінтра, Португалія представниками 13 країн-членів Альянсу: Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Литви, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а також Україною.

Мета створення та функціонування Мережі партнерства

Головною метою створення та функціонування Мережі партнерства є:

 • посилення взаємодії між експертами з питань безпеки та верствами громадянського суспільства України і країн-членів Альянсу для формування свідомої громадянської позиції щодо державної політики євроатлантичної інтеграції України, включаючи набуття у майбутньому повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору;
 • підвищення рівня поінформованості українських громадян стосовно сучасної моделі системи колективної безпеки та ролі України у її зміцнені за рахунок відкритого обміну думками і поглядами щодо ролі громадянського суспільства у розробці та імплементації національної політики у сфері безпеки і оборони;
 • посилення демократичного та цивільного контролю над реформуванням сектору безпеки і оборони України за рахунок більш широкого залучення громадськості до вищезазначеного процесу.

Мережа є відкритою міжнародною недержавною комунікативною системою між неурядовими громадськими організаціями України та країн-членів НАТО для встановлення контактів, обміну досвідом, поширення інформації та вивчення суспільної думки у сфері безпеки і оборони.

Принципи функціонування Мережі партнерства

Процес підвищення обізнаності громадянського суспільства України щодо її співробітництва з НАТО, особливо в оборонній та безпековій сферах, повинен проводитися Мережею на основі таких принципів:

 • забезпечення конституційного права громадян України на отримання інформації, доступ до якої не заборонено чинним законодавством;
 • оперативність, об’єктивність та неупередженість підготовки і подання інформації;
 • відкритість Мережі партнерства до приєднання нових учасників на будь-якому етапі її функціонування;
 • прозорість діяльності учасників Мережі партнерства;
 • визнання особливої ролі представників Збройних Сил України, інших структур сектору безпеки, оборонно-промислового комплексу та колишніх військовослужбовців в процесах інформування суспільства;
 • прямий діалог з громадянами.

Важливим вбачається участь неурядових громадських організацій країн-членів НАТО у формуванні та функціонуванні Мережі, як носіїв досвіду організації та здійснення визначених інформаційних заходів, а також представників української спільноти в інших країнах.

Цілі Мережі партнерства

 • поширення об`єктивної та неупередженої інформації про сучасну загальноєвропейську систему колективної безпеки, роль та місце в ній НАТО та співпрацю з Альянсом країн-партнерів;
 • інформування про переваги та можливі виклики, пов’язані із участю України в системі колективної безпеки;
 • відновлення системи відносин партнерства і взаєморозуміння між державними безпековими інституціями та громадянським суспільством, зокрема за рахунок залучення до практичної співпраці Громадських колегій (рад), створених при міністерствах і відомствах сектору безпеки та оборони України, Рад офіцерів у військових частинах Збройних Сил України;
 • удосконалення нормативно-правової бази у сфері поліпшення взаємодії органів державної влади та інституцій громадянського суспільства, зокрема за рахунок співпраці з профільними парламентськими комітетами;
 • створення системи моніторингу та аналізу громадської думки про євроатлантичне співробітництво.

Пріоритетним також є спрямування загальнонаціональної громадської дискусії щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу в контексті зміцнення національної безпеки України.

Основні напрямки діяльності Мережі партнерства

Діяльність Мережі спрямована на проведення інформаційної і просвітницької роботи серед різних вікових і соціальних груп громадянського суспільства у всіх регіонах України саме щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави як запоруки зміцнення національної безпеки країни, збереження її державного суверенітету. Ця діяльність базується на проведенні наукової, аналітичної роботи, постійному моніторингу громадської думки.

Діяльність Мережі включає:

 • організацію і проведення конференцій, семінарів, „круглих столів”, візитів експертів країн-членів НАТО зі специфічних аспектів залучення громадянського суспільства до формування та імплементації державної політики у сфері національної безпеки і оборони;
 • організацію та проведення широких громадських заходів на зразок Днів євроатлантичного партнерства, Академій та Тижнів НАТО у військових частинах, вищих навчальних закладах структур сектору безпеки України;
 • організацію та проведення регулярних брифінгів для мас-медіа з фаховим глибинним аналізом ключових проблем і викликів у безпековій сфері та здійснення спільних проектів з медіа (Інтернет, телебачення, друковані видання, радіо);
 • надання підтримки з боку неурядових організацій країн-членів НАТО інформаційним проектам в Україні щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства стосовно необхідності та корисності реформування сектора безпеки.

Питання членства у Мережі партнерства

До складу Мережі партнерства можуть входити неурядові громадські організації (об`єднання громадян), які підтримують євроатлантичний/європейський курс України, сприяють демократичному розвитку нашої держави та досягненню національного консенсусу в імплементації політики безпеки і оборони.

Офіційним Контактним пунктом Мережі з боку державних інституцій України під егідою Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи (СРГ ВР) визначено Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України (НЦ ЄАІУ).

Провідною неурядовою організацією, яка відіграватиме активну роль у заснуванні Мережі та поширенні її діяльності серед представників різних соціальних груп громадського суспільства визначено Громадську лігу Україна-НАТО.

Приєднання неурядових громадських організацій країн-членів НАТО до Мережі партнерства та налагодження співробітництва з НЦ ЄАІУ і Громадською лігою Україна-НАТО відбувається за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні (ЦІД НАТО), Офісу зв’язку НАТО в Україні, а також відповідних посольств країн-членів Альянсу в Україні.

Громадська Ліга Україна-НАТО разом з Контактним пунктом Мережі партнерства під егідою СРГ ВР забезпечує організаційне та методологічне наповнення, планування та гнучкість виконання запланованих проектів, моніторинг їх запровадження та оперативне коригування (за необхідністю) окремих заходів або діяльності Мережі в цілому, а також несе відповідальність за імплементацію програми у повному обсязі.

Неурядові громадські організації країн-членів НАТО, що є партнерами та учасникам Мережі партнерства, надають консультаційно-методичну, інформаційну, матеріально-технічну та фінансову підтримку проведенню конкретних заходів, передбачених Програмою діяльності Мережі партнерства.

Мережа функціонує у тісній співпраці з ЦІД НАТО, використовуючи увесь доробок програм інформування з оборонних і безпекових питань та цивільного контролю над сектором безпеки.

Офіс зв’язку НАТО в Україні надаватиме інформаційно-аналітичне сприяння практичним аспектам реформування оборонного та безпекового сектору України на основі відповідного досвіду країн-членів Альянсу.

Механізми імплементації.

Для координації поточної діяльності Мережі партнерства утворюється Наглядова Рада, до складу якої входять представники Громадської Ліги Україна-НАТО, інших неурядових організацій, в тому числі з країн-членів НАТО, НЦ ЄАІУ, ЦІД НАТО в Україні, українських урядових структур.

Програма діяльності Мережі партнерства на наступний рік розроблятиметься Громадською лігою Україна-НАТО разом із НЦ ЄАІУ та обговорюватиметься на засіданні Наглядової Ради.

З метою оцінки прогресу в підвищенні обізнаності громадянського суспільства у сфері безпеки і оборони раз у півроку здійснюється огляд функціонування Мережі партнерства. Результати діяльності Мережі за поточний рік та програма її функціонування на наступний будуть розглядатися та прийматися на розширеному грудневому засіданні СРГ ВР за участі членів Наглядової ради.

Фінансове забезпечення функціонування Мережі партнерства повинно здійснюватися за рахунок:

 • коштів державного бюджету України в рамках виконання заходів Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України, інших державних замовлень у сфері безпеки і оборони;
 • спонсорської фінансовій допомоги від українських суб`єктів підприємницької діяльності;
 • цільової фінансової підтримки іноземних учасників Мережі партнерства або двосторонніх програм допомоги на неурядовому рівні;
 • отримання (на конкурсній основі) грантів міжнародних Фондів на виконання інформаційних заходів у безпековій сфері.

З метою акумулювання фінансів для забезпечення функціонування Мережі партнерства її учасники за необхідністю та спільної згоди можуть утворювати встановленим порядком недержавний Фонд сприяння Мережі.

Очікувані результати.

Діяльність Мережі партнерства повинна суттєво посприяти розвитку позитивного ставлення громадян до стратегічного напрямку реалізації оборонної та безпекової політики України.

Окрім того, очікується:

 • зростання громадянської активності та залучення неурядових громадських організацій до обговорення ключових питань у сфері безпеки і оборони України;
 • активізація участі органів державної влади у діяльності, яка спрямована на інформування громадськості стосовно сучасного стану процесу трансформації НАТО та євроатлантичного курсу України;
 • підвищення рівня поінформованості суспільства щодо євроатлантичної системи колективної безпеки, зокрема НАТО, та співробітництва України з Альянсом;
 • збільшення кількості прихильників майбутнього членства України в Альянсі, насамперед, серед представників структур сектору безпеки, військовослужбовців, звільнених в запас, представників оборонно-промислового комплексу та членів сімей військовослужбовців;
 • посилення підтримки євроатлантичних прагнень України з боку політичних партій і рухів, засобів масової інформації всіх форм власності.

ОСТАННІ СТАТТІ